CONSENTIMENT TRACTAMENT DADES PERSONALS

Per simplificar tots els processos, posem a la teva disposició aquest senzill formulari perquè puguem continuar oferint-te el millor servei.

Tanmateix i per donar compliment a l’article 42 de la Llei 26/2006 de Mediació en Assegurances i Reassegurances privades, s’informa al client de:
CMP Corredoria d’Assegurances, CIF B-25351156, amb domicili social al carrer Serra de Prades, 4 – 6, 1ª Planta, 25006 – Lleida, inscrita al registre especial de corredories amb clau J-1881 (verificable a http://www.dgsfp.meh.es/sector/registrospublicos.asp), manca de vincles de participació amb companyies asseguradores i l’assessorament que es dóna és independent, professional i imparcial i es basa en tot moment en l’anàlisi objectiva d’un nombre suficient d’opcions adaptant-les a les necessitats dels clients. Igualment, durant la vigència del contracte informarem al prenedor, assegurat i beneficiari de l’assegurança, de qualsevol qüestió relativa al contracte que sol·liciten i prestarem la nostra assistència i assessorament en cas de sinistre. Concertada assegurança de Responsabilitat Civil Professional i de Caució conforme a l’Article 27 de la Llei 26/2006 de Mediació en Assegurances i Reassegurances privades.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, del 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les dades recollides seran incorporades a un fitxer propietat de CMP Corredoria d’Assegurances, S.L. amb la finalitat de formalitzar el servei ofert, sol·licitar pressupostos a diferents entitats, contractar la/es pòlissa/es, i en aquest cas, gestionar els sinistres davant les entitats implicades, els seus perits i advocats, gestionar el cobrament a les entitats financeres corresponents, així com informar-li sobre nous productes o serveis, encara després de cancel·lada la pòlissa. Igualment queda informat del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al fet que li assisteixin, i que podrà exercir mitjançant un escrit dirigit al domicili social a dalt indicat o a l’adreça de correu electrònic cmp@cmpseguros.com juntament amb la identificació corresponent del signatari.
De conformitat amb l’article 44.3 de la Llei 26/2006 de Mediació en Assegurances i Reassegurances privades, sobre departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, informem als nostres clients que tenim designat un servei d’atenció al client independent per atendre i resoldre les queixes i reclamacions a:
Servicio de Atención al cliente INADE, Instituto Atlántico del Seguro
Calle La Paz, nº 2 Bajo – Tfno. 986 485 228 – Fax: 986 458 653 atencioncliente@inade.org – www.inade.org

1. Utilitzi i tracti les meves dades personals amb la finalitat de poder oferir-me la millor cobertura asseguradora, especialment en cas de venciment o cancel·lació de les assegurances que pugui contractar amb la seva mediació.
2. Traslladi en el meu nom a la companyies d’assegurances amb els qui contracti les comunicacions que, amb aquesta fi, li faci arribar, incloses la de contractar, modificar o rescindir la pòlissa; en aquests dos últims casos, ho comunicaré al corredor per escrit, fax o correu electrònic, juntament amb la identificació corresponent del signatari.
3. Gestioni els sinistres davant les entitats implicades, els seus perits i advocats, gestioni el cobrament amb les entitats financeres corresponents i m’informi sobre nous productes o serveis.
4. L’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació sobre productes i serveis oferts per la Corredoria, actualment i en el futur, independentment de la seva situació d’alta com a client de la Corredoria, i de felicitacions.
Amb la present signatura se’m fa lliurament de la informació estipulada en l’article 42 de la Llei 26/2006 de Mediació en Assegurances i Reassegurances privades, podent consultar la política de tractament de dades a la nostra web:
https://www.cmponlinestore.com/wp-content/uploads/2018-Politica-Informativa-RGPD-CMP.pdf

Emplena el següent formulari amb les teves dades perquè puguem oferir-te el millor servei:

[contact-form][contact-field label=»Nombre y apellidos» type=»name» required=»1″][contact-field label=»NIF» type=»text» required=»1″][contact-field label=»Correo electrónico» type=»email» required=»1″][contact-field label=»Teléfono» type=»text» required=»1″][contact-field label=»Dirección» type=»text» required=»1″][contact-field label=»CP» type=»text» required=»1″][contact-field label=»Localidad» type=»text» required=»1″][contact-field label=»Estic conforme, consento el tractament de les meves dades segons la Política de Tractament de Dades rebuda:» type=»checkbox» required=»1″][/contact-form]